فروشگاه موبایل قاسمی


آدرس : ورامین ، میدان امام خمینی ، جنب بانک سپه


36299200 - 36299212 - 36299284 - 36294535


لیست قیمت ویژه لپتاپ همکاران


ASUS

X Series

$OtherPropertyVGALCDHDD/SSDRAMCPUModelNo.
CallUSB/HDMI/ODIntel HD 520015.6500GB4GBCel1.1GHz(N4000)4CX543MaGr1
CallUSB/VGA/ODIntel HD 520015.6FullHD1TB4GBCel1.1GHz(N4000)4CX543 Ma Gr2
CallPackUSB/VGA/ODIntel HD 520015.6FullHD1TB4GBCel1.1GHz(N4000)4CX543 Ma Gr1
CallUSB/VGAIntel HD 520015.61TB4GBCi3 Up4.1GHz(10110u)4CX515 Ja i3Gr4
CallTouch ScreenUSBIntel HD 520015.6FullHD128GB4GBCi3 Up4.1GHz(1005G1),4cF512 Ja i3Gr5
CallTouch ScreenUSB2GBUpto4GB(G Mx130)14.1FullHD1TB8GBCi5 Up3.6GHz(1035G1),6cX415 JF i5Gr 6
CallUSB/VGA/ODD2GBUpto4GB(G Mx110)15.6FullHD1TB8GBCi5 Up3.4GHz(8250u),6cX543 Ub i5Gr 7
CallPackUSB/VGA/OD2GBUpto4GB(G Mx110)15.6FullHD1TB8GBCi5 Up3.6GHz(1035G1)6CX509 Jb i5Gr8
CallUSB/VGA2GBUpto4GB(G Mx110)15.61TB8GBCi5 Up3.4GHz(8250u)6CX543 Ub i5Gr9

K Series

$OtherPropertyVGALCDHDD/SSDRAMCPUModelNo.
CallPackUSB/VGA/ODD2GBUpto4GB(G Mx110)15.61TB4GBCi3 Up3.4GHz(8130u)4CK543 Ub i3 Gr1
CallFingerPrint/BagUSB/BackLight4GBUpto6(GTX 1650)15.6FullHD/IPS1TB/256GB12GBCi7 Up5.0GHz(10750H)12CK571 LI i7 B2
CallFingerPrint/BagUSB/BackLight4GBUpto6(GTX 1650Ti)15.6FullHD/IPS1TB/256GB16GBCi7 Up5.0GHz(10750H)12CK571 LI i7 B3

R Series

$OtherPropertyVGALCDHDD/SSDRAMCPUModelNo.
CallPackUSBIntelHD520015.6FullHD1TB4GBQuad2.2GHz(N5030)4cR565MaQuad Gr 1
CallFingerPrint/PackUSB/BackLightIntelHD520015.6FullHD1TB4GBCi3 Up4.1GHz(10110u)4cR565Ja i3 Gr2
CallPackUSB2GBUpto4GB(GMx130)15.6FullHD1TB4GBCi3 Up3.4GHz(1005G1)4cR565 JF i3 Gr3
CallPackUSB2GBUpto4GB(GMx110)15.6FullHD1TB/128GB8GBCi3 Up4.1GHz(10110u)4cR521 JB i3 Gr 4
CallPackUSB2GBUpto4GB(GMx330)15.6FullHD1TB8GBCi5 Up3.6GHz(1035G1)6cR521 JP i5 Gr5
CallFingerPrint/PackUSB/OD2GBUpto4GB(GMx110)15.6FullHD1TB8GBCi5 Up3.6GHz(10210u)6cR545 FB i5 Gr6
CallFingerPrint/PackUSB/OD2GBUpto4GB(GMx110)15.6FullHD1TB12GBCi5 Up3.6GHz(10210u),6cR545 FB i5 Gr 7
CallFingerPrint/PackUSB/OD2GBUpto4GB(GMx230)15.6FullHD1TB8GBCi5 Up3.6GHz(10210u),6cR545 FJ i5 Gr 8
CallPackUSB/OD2GBUpto4GB(GMx230)15.6FullHD1TB12GBCi5 Up3.6GHz(10210u),6cR545 FJ i5 Gr 9
CallUSB2GBUpto4GB(GMx110)15.6FullHD1TB8GBCi7 Up4.9GHz(10510u),8cR521 JB i7 Gr 10
CallPackUSB/ODD2GBUpto4GB(GMx230)15.6FullHD1TB8GBCi7 Up4.9GHz(10510u),8cR545FJ i7 Gr 11
CallPackUSB/ODD2GBUpto4GB(GMx230)15.6FullHD1TB12GBCi7 Up4.9GHz(10510u),8cR545 FJ i7 Gr 12
CallPackUSB2GBUpto4GB(GMx330)14.1FullHD1TB8GBCi7 Up3.9GHz(1065G7),8cR427 JP i7 Gr 13
CallPackUSB2GBUpto4GB(GMx330)14.1FullHD512GB8GBCi7 Up3.9GHz(1065G7),8cR438 JP i7 Gr 14
CallPackUSB2GBUpto4GB(GMx330)15.6FullHD1TB/256GB8GBCi5 Up3.6GHz(10210u),6cR564 JP i5 Gr 15
CallPackUSB2GBUpto4GB(GMx250)15.6FullHD1TB/128GB8GBCi7 Up4.9GHz(10510u),8cR564 FL i7 Gr 16
CallPackUSB2GBUpto4GB(GMx130)15.6FullHD1TB8GBCi7 Up3.9GHz(1065G7),8cR565 JF i7 Gr 17

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت