فروشگاه موبایل قاسمی


آدرس : ورامین ، میدان امام خمینی ، جنب بانک سپه


36299200 - 36299212 - 36299284 - 36294535


لیست قیمت ویژه همکاران یکشنبه 1400/01/29


HUAWEI

Xiaomi

SAMSUNG

CallRAM6P30 Lite9600128GB/R6/5GMi10TLiteCallAll ColorsS21Ultra5G
Call128GB/R8Y9ACall256GB/R8Mi10CallAll ColorsS21Ultra4G
5400128GB/R6Y9s6920/7000128GB/R6POCOX323700All Colors

S21Plus

Call128GB/R4Y9Prime636064GB/R6POCOX3CallAll ColorsS21
Call128GB/R4Y8S4670/4620128GB/R4POCOM3CallAll ColorsNote20Ultra5G
Call128GB/R4Y8P4370/432064GB/R4POCOM3 CallAll ColorsNote20Ultra4G
390064GB/R4Y7PCall128GB/R6Note9ProCallAll ColorsNote205G
Call64GB/R4Y7PrimeCall64GB/R6Note9ProCallAll ColorsNote204G
Call64GB/R3Y6PCall128GB/R6Note9sCallAll ColorsS20Ultra5G
Call64GB/R3Y6S517064GB/R4Note9sCallAll ColorsS20Ultra4G
Call32GB/R2Y6PrimeCall128GB/R4Note9CallAll ColorsS20Plus
Call32GB/R2Y5PCall64GB/R3Note9CallAll ColorsS20Plus5G
260032GB/R2Y5Prime6350128GB/5GNote9TCallAll ColorsS20
Call16GB/R1Y5LiteCall64GBNote9T12300All Colors

S20FE

Call16GB/R2"10 T3Call128GB/R6Note8Pro9870BA71
Call32GB/R3"10 T5Call64GB/R6Note8Pro9650/9720W/Bl/CoA71
Call128GB/R8Nova 7iCall64GB/R4Note8T9560/9520All ColorsM62
Call128GB/R8Nova 5TCall128GB/R4Note8CallB-BlA51 R8

HONOR

Call64GB/R4Note8CallW-CoA51 R8
Call128GB/R4Honor9XCall128GBRedmi9T7720B/CoA51 R6
Call64GB/R3Honor9A420064GBRedmi9T7570W/BlA51 R6
Call128GB/R3Honor10lite332032GBRedmi 9AT6860All ColorsA51 64
Call32GB/R2Honor8S355064GB/R4Redmi99620B-Bl-WM51
Call32GB/R2Honor7S319032GB/R3Redmi98670/8520B-G/WA42 5G
Call32GB/R1Honor7S3580/350064GB/R3Redmi9C7670B-V-WA32 5G

Lenovo

3270/320032GB/R2Redmi9C6470All ColorsA32 4G
479032GB/R3M10267032GB/R2Redmi9A6380BA31 R6
312032GB/R2M8

NOKIA

CallBA31 R4
Call16GB/R2M8CallNokia3310CallW-BlA31 R4
26804G/32GB/R2M7CallNokia2165420B-BlA31R464GB
23804G/16GB/R1M7750Nokia2105420WA31R464GB
1950WiFiM77802020150 7120B-BlM31
Call4GE7Call2017150CallBA21s 128
23703GE7CallNokia130CallW-BlA21s 128
1700WiFiE7CallNokia110CallBA21s R6

Headphone

410Nokia106CallW-BlA21s R6
3310AirPods2Normal Apple40520191054540BA21s 64
CallAirPods2WirelessApple42020171054500Bl-WA21s 64
5310AirPods ProAppleCall16GB/R1C1CallBA21s 32
2850GalaxyBudsLiveSAMSUNGCall16GB/R1C2CallW-BlA21s 32
2300GalaxyBudsPlusSAMSUNGCall16GB/R22.2CallB/Bl/GrM21
1850GalaxyBudsSAMSUNGCall32GB/R32.2CallB-GrA20s

Watch

Call32GB/R22.3CallBl-RA20s

Call

Mi Band 4

XIAOMI

Call16GB/R23.2CallB-Bl-WA12 128

Call

Mi Band 5

XIAOMI

Call64GB/R33.23940/3900B-Bl-WA12 64

400

Earbud Basic 2

XIAOMI

Call64GB/R45.33890B-Bl-WA12 32

570

LS02

HAYLOU

Call64GB/R46.2CallBA11R3

720

LS05

HAYLOU

Call128GB/R46.2CallW-BlA11R3

680

T19

HAYLOU

Call128GB/R67.23360BA11R2

830

Watch

IMILAB

2650N1Plus3340W-BlA11R2

400

T7

QCY

3550All ColorsM11

400

T5

QCY

3340B-Bl-RA02s 64
2840B/Bl/RA02s 32
2670B-Bl-SiA022 64GB
2400B-Bl-SiA022 32GB
3100BA10s New
3070Bl/RA10s New
CallB-Bl-RA01
280032GB/R3M01
1950/1930B/B/RA01Core
CallB-WT515
3170B-WT295

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت